سینک - CAN

دارای 60 ماه ضــــمامت
یک عمر خدمات پس از فروش
تمامی سینک ها همراه سیفون می باشد.
استفاده از ورق 0/8
استفاده از استینلس استیل 304
دارای لبه های دوبل و بست نگهدارنده پرسی

Showing 1–16 of 30 results